Hiko Ryu Taijutsu Instruktorok

Sensei Németh Pál 3.dan 

Sensei

Zsigrai Zoli 2.dan

Sensei Horváth János 2.dan

Sensei Csillagh Péter 2.dan

Edzések

Felnőtt:

Hétfő,Szerda,Péntek: 18:00-19:45

Kedd,Csütörtök: 19:00-20:30

 


A HIKO-RYU TAIJUTSU TÖTRÉNETE :

Iskolák és technikák hosszú történelme vezetett el addig, mire Tanaka Koshiro mester létrehozta saját rendszerét. A szálakat a Daitō-ryū Jūjutsu-ig (大東流柔術) és legfőbb alakjáig, Takeda Sōkaku-ig (1860 – 1943) lehet biztosan visszakövetni. Az iskola nevének jelentése: Nagy Keleti Iskola. Habár történelmét évszázadokkal korábbról eredeztetik, Takeda Sōkaku előttről nincsenek írásos feljegyzések. Ő maga a stílust a Kai Takeda Ke Hiden Bujutsu-ból, vagyis a Kai tartománybeli Takeda család Titkos Harcművészetéből eredezteti. Legkorábbi ősének Shinra Saburō Minamoto no Yoshimitsu-t (新羅 三郎 源 義光, 1045–1127) tekinti, a Minamoto klán szamuráját. A Daitō nevet arról a kastélyról származtatták, ahol Yoshimitsu gyerekkorát töltötte, ami az akkori Ōmi-, a mai Shiga tartományban található. A legendák szerint Yoshimitsu háborúban elesett katonák holttesteit boncolta fel, hogy anatómiai ismereteket szerezzen az ízületi feszítések technikáihoz és vitális pontok támadásához. Számos pusztakezes harcművészetet tanult, például Tegoi-t, ami a mai Sumo őse. Végül Kai tartományban telepedett le (mai Yamanashi prefektúra), és továbbadta a tudását családjának. Yoshimitsu dédunokája Nobuyoshi felvette a Takeda vezetéknevet, amit a család a mai napig használ. Kai tartományban éltek egészen Takeda Shingen-ig, aki a család egyik legprominensebb személyisége volt, azonban Japán egyesítésért folytatott háborúk során szembekerült Oda Nobunagá-val és Tokugawa Ieyasu-val, így Aizu tartományba költöztek, ami később fontos helyszín volt a harcművészetek fejlődésében. Egy nagyon fontos momentum volt a család életében Ieyasu unokájának Komatsumaru-nak adoptálása, aki a családi harcművészet tanulásában nagyon elmélyült, később Hoshina Masayuki-ra változtatta a nevét, majd 1644-ben Aizu kormányzója lett. Kormányzóként kötelezővé tette Aizu vezetőinek az Ono-ha Ittō-ryū (小野派一刀流) vívóstílus, aminek ő is szakavatott tudója volt, és az Oshikiuchi (御式内- „Tiszteletre méltó mód bel térre”, ami a Shōgun-i tanácsadók és béresek számára ő maga által kifejlesztett rendszere volt), tanulását és gyakorlását. A tradíciók szerint ezek a rendszerek voltak azok, melyeket Takeda Sōkaku a 19. század második felében tanítani kezdett családon kívüli tanítványoknak. Takeda Sōkaku ezek mellett édesapjától, Takeda Shokichitól tanult még kard- és lándzsavívást, valamint Kashima Shinden Jikishinkage-ryu.-t a híres kardmestertől, Sakakibara Kenkichi-től. Takeda mester kétségtelenül leghíresebb tanítvány Ueshiba Morihei volt, az Aikidō megalapítója.
Azonban nem csak az Aikidō fejlődött ki a Daitō-ryu irányzatból, több más stílusra is hatást gyakorolt. Két másik jelentős stílus a sensei Hoken Inoue (1902 – 1994) által megalkotott Shinwa Taidō, és sensei Fujito Koga (1908 - 1996) rendszere, a Fuji-ryu Taijutsu (不二流体術). Előbbi mester Ueshiba Morihei legidősebb nővérének negyedik gyermeke volt, életében több nevet is használt. És bár kapcsolatuk eleinte nagyon szoros volt, sőt jómaga is azt állította, hogy az Aikidō kialakulásában jelentős szerepe volt, mégis a második Ōmoto incidens (a japán kormány erőteljesen fellépett az Ōmoto vallás ellen) után jelentősen megromlott viszonyuk. Inoue mester haláláig tanította stílusát melynek 1956-ban a Shinwa Taidō nevet adta, és melyet végül Shin’ei Taidō-ra változtatott. Hoken Inoue és Fujito Koga együtt gyakorolt sokáig, és együtt utaztak japánban.
Fujito Koga mester 1908-ban született Kyūshūn, Saga tartományban Sasebo városában. 1925-ben belépett a Japán Haditengerészeti Iskolába (海軍兵学校). Mivel a gazdasági világválság nagy terhet rótt a világ legtöbb országára, és ez alól Japán sem volt kivétel, az állapotok jelentősen romlottak. A munkanélküliség, éhezés, és egyéb súlyos problémák ahhoz vezetettek, hogy 11 ifjú haditengerészeti tiszt 1932. május 15.-én sikeres merényletet követett el Inukai Tsuyoshi miniszterelnök ellen, és ennek Fujito Koga is részese volt. A dátum alapján kapta az esemény az 5.15 incidens nevet. A 11 tisztet egy szélsőséges szervezet is támogatta, sorozatos letartóztatások kezdődtek, azonban a közvélemény rendkívül erős nyomására meglepően enyhe büntetéseket szabtak ki az elkövetőkre. És bár Fujito Koga kivégzését is követelték, végül 15 év börtönre ítélték, 1938-ban engedték ki, majd a Japán kormány bocsánatkérő levelet küldött neki 1940-ben. Ekkor tájt találkozott Hoken Inoue mesterrel, majd együtt kezdték beutazni japán, mialatt a rendvédelmi szervek, főként rendőrségek fiatal állományának tanítottak harcművészeteket. Fontosnak tartották a fiatalság egészséges fizikai oktatását a harcművészeteken keresztül. 1952-ben váltak el útjaik, Fujito Koga elkezdte használni a Fuji-ryu kifejezést stílusára, majd később 1956-ban megalapította a Taichijuku-t (大地塾 - Nagy Föld Iskolája), hogy egészséges gyakorlásban részesülhessen az ifjúság a Budō tanulásán keresztül.
Tanaka Koshiro Fujito Koga mester alatt tanulta a Fuji-ryu rendszerét, melyből Menkyō Kaiden (免許皆伝 – „Bizonyítvány a teljes átadásáról”) fokozatot szerzett, ami az iskola teljes technikai, szellemi és elméleti tudásanyagának elsajátítását jelenti.
1991-ben, 82 éves korában Fujito Koga mester iskolavezetői címét Tanaka Koshiro mesternek adta tovább, mint katonaember, bizalma erős volt irányába. Fujito mester kihangsúlyozta, hogy a harcművészetet nem lehet tanítani, mint puszta formát. Kiemelte a mentális hozzáállás fontosságát, valamint értékes technikai tanácsokat adott át Tanaka mesternek.
Fujito Koga mester, kinek neve egybeforrt a Fuji-ryu-val, 1997. november 23.-án hunyt el 89 éves korában.
Később Tanaka Koshiro önként mondott le iskolavezető címéről betegsége miatt, és jelölte meg utódjául a Fuji-ryu 3. Soke-jának Ryutaro Oshima mestert.
A Fuji-ryu egyik fő sajátosság az ellenfél felé mozdulás annak támadása során (keresztezés, kōsa-hō - 交叉法), aminek a Hiko-ryu-ban is jelentős szerep jut. Ennek kivitelezése nagyon sok gyakorlást és felkészülést igényel, azonban az ellenfél holt zónáit, és vak részeit kihasználva az könnyen támadhatóvá, sebezhetővé válik, valamint könnyen ki lehet mozdítani a stabil helyzetéből, földre lehet vinni, ezáltal könnyen és rendkívül hatékonyan harcképtelenné tehető.
Lényegében a Hiko-Ryu-ra számos stílus hatást gyakorolt, hiszen Tanaka sensei sok irányzattal találkozott és mélyült el bennük, azonban közvetlen előfutárának technikailag a Fuji-ryu tekinthető. Fujito Koga mester 1991-ben a nagymesteri címet Tanaka Koshiro-nak adta tovább, aki kifejlesztette a több mint 1000 technikát, ami Hiko-ryu iskolájának tanmenetét, technikai rendszerét jelenti a mai napig. Ebből az előkészítő technikák (10 alap technika és változatai, Junbi Undō) és az első 60 technika adja a Shoden Mokuroku wazát, vagyis az első technikai szintet, ami más stílusokkal összehasonlítva az 1. dan (shodan) fokozatot jelöli.
A Hiko-ryu jelvényét Tanaka Koshiro stílusalapító alkotta meg, a piros kör a napot szimbolizálja, a középső motívum a családi Mon-ja (Kamon - 家紋), nyugati kifejezéssel lényegében címere. Családi címerét Umebachi-nak hívják, korábban több család is használta, többek között a Maeda. Japánban nem ritka, hogy egy nevet, címet, vagy címert több család vagy személy is használ, például különleges esetekben adományozták is.

A HIKO-RYU MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE :

A Hiko-ryu Magyarországon a 2012. év elejétől van jelen. Története egy magyar csapat Japán látogatásával kezdődött. A csapat tagjai sensei Németh Pál, sensei Gubacsi Attila, és hanshi Adámy István voltak, mindannyian a Kyokushin Karate képviselői. A találkozás részben a véletlennek volt köszönhető, Kakuta san Budō Shop-jában mintegy összefutottak Tanaka Koshiro mesterrel. Rövidesen párbeszéd alakult ki, mely során elhangzott, hogy Tanaka mester tanítványaival nemsokára részt vesz a franciaországi Bercy-ben évente megrendezésre kerülő Harcművészeti Fesztiválon. Hanshi Adámy István felvetette, hogy pár nap különbséggel lesz a Magyar Bajnokság és megoldható lenne-e, hogy ott is tartsanak egy bemutatót. Tanaka mester örömmel fogadta a meghívást, így látogatásukat sensei Németh Pál megszervezte, amiben már nem csak a szóban forgó Magyar Bajnokságon történő bemutató esett meg, hanem egy többnapos szemináriumsorozatra bővült Budapest számos pontján, és több nagyvárosban, például Székesfehérváron. A Japán kontingens tagjai sōshi Tanaka Koshiro, shihan Takeuchi Kiyoshi és Akiyama Hiroshi voltak, a szemináriumok 2012.04.03. és 09. között zajlottak.

A Párizsi Harcművészeti Fesztiválról készült felvétel:

https://www.youtube.com/watch?v=mA1lyU_cJ70

Az Össz-Magyar Kyokushin Karate Bajnokságon tartott bemutató felvétele:

https://www.youtube.com/watch?v=dyx-34PsTTk

Az első látogatás alkalmával több magas fokozatú karatéka is részt vett valamennyi szemináriumon, és mikor Tanaka mester tovább utazott tanítványaival Franciaországba, megbeszélések kezdődtek a további lépésekről. Abban mindenki egyet értett, hogy szeretné folytatni a tanulást és gyakorlást, így a legkülönfélébb és legváltozatosabb helyszíneken folytak közös gyakorlások, éppen annak függvényében ki mikor és hol ért rá. Ez hol a Seiken SE Ponty utcai termében volt, hol a Dunaharaszti Seiren Dojōban, vagy éppen ahol helyet talált a csapat. A kapcsolat a japán Hiko-ryu központtal folyamatos volt, így hamarosan meg lehetett szervezni a következő látogatást és szeminárium sorozatot. Idővel a gyakorlások időpontjai is rendszeressé váltak, helyszíne a Seiken Sport Egyesület (STE) Ponty utcai dojōja lett, ahol eleinte Kyokushin Karate edzések mellett, párhuzamosan ment a gyakorlás, majd önálló időponttal külön folytatódtak. Ebben az időszakban mind Tanaka mester, mind pedig Takeuchi shihan többször Magyarországra látogatott, több szemináriumot és bemutatót tartva, valamint nagyon komoly technikai tudást átadva az akkor magukat már Hiko-ryu-soknak valló csoport tagjainak. A szemináriumok szerte az országban, többek között Kalocsán, Szentesen, Nyíregyházán, Siófokon, Székesfehérváron, de túlnyomórészt Budapesten, és Szolnokon zajlottak, mivel Tanaka mester és shihan Furkó Kálmán között személyes jó kapcsolat alakult ki. Ezen alkalmakkor volt szeminárium a Rendőrtiszti Főiskolán, a Gangaku Sport Egyesültnél, valamint bemutató a Magyar Televízió Család-barát című műsorában.

2013. megnyílt a Seiken SE új edzőterme Budapesten, a Lipthay utca 10. szám alatt, ami a Magyar Hiko-ryu Szövetség első edzőterme, egyben a Honbu Dōjōja is lett. A megnyitón több stílus bemutatója mellett Tanaka mester, valamint Takeuchi shihan és Ushui Tadashi sensei Hiko-ryu taijutsu és kodachi bemutatót is tartott, az ezt követő nemzetközi edzőtáboron is részt vettek, ahova további két japán tanítvány is érkezett. 


Videó a dōjō megnyitóról:

http://www.youtube.com/watch?v=xRQXRyj39kc

A Honbu megnyitásával párhuzamosan létrejött a Magyar Hiko-ryu Alapítvány, mely a stílus honosítása és megismertetése mellett a fiatalok egészséges életmódra történő nevelése, és a japán harcművészeti kultúra (Budō) és szellemiség ismeretterjesztését tűzte ki célul.